GOTD v 45

Dödligt vatten?

Tsunami

En Tsunami uppkommer när det blir en jordbävning under vatten. Kraften från jordbävningen trycker upp vattnet och bildar en enorm våg. När vågen närmar sig land, där vattendjupet minskar, ökar vågens höjd. Hastigheten på vägen är ca 600-700 km/h. och kan vara upp till 30-40 meter hög. Den högsta vägen som uppmäts var i Alaska och var 503 m hög.

Den 26 december 2004 var det en jordbävning i Indiska oceanen. En stor tsunami bildades och 220-300 000 människor miste sina liv i många länder som gränsade till Indiska oceanen. Över  3 miljoner människor skadades. —543 svenska turister dog men även hundratals finländare, norrmän och danskar turistade och föll offer för denna naturkatastrof. —

—De länder som drabbades värst var Indonesien, Sri Lanka, Thailand & Indien.

Här kan du se en film där Youtubern Lisa Anckarman berättar om vad som hände henne och hennes familj på morgonen den 26 december 2004 i Koh Lanta.